Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Yên Bái tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

17:51 | 11/11/2019 103 lượt xem