TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng sản xuất, chế biến, kinh doanh chè

19:16 | 14/06/2018 164 lượt xem