Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Yên Bái thực hiện tinh gọn bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 18,19

09:39 | 13/11/2018 391 lượt xem