Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Yên Bái thực hiện mô hình "Một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính

16:40 | 14/01/2018 184 lượt xem