HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Yên Bái: Thiệt hại ban đầu do bão số 4 khoảng 3,3 tỷ đồng

21:54 | 30/08/2019 208 lượt xem