Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xót xa cảnh người đàn ông nuôi hai cháu và vợ bệnh tật

20:15 | 27/05/2017 505 lượt xem