Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xót xa cảnh “gà trống” nuôi hai con nhỏ

19:40 | 01/07/2017 351 lượt xem