Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Xét duyệt thành tích đề nghị khen thưởng bậc cao đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương

19:30 | 22/02/2019 233 lượt xem