Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Việt Thành, huyện Trấn Yên làm theo lời Bác

19:09 | 09/10/2018 263 lượt xem