Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

19:39 | 02/11/2019 212 lượt xem