LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

11:28 | 26/07/2019 141 lượt xem