Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Xa khơi - Thí sinh: Trần Thị Nhài

10:08 | 10/10/2016 944 lượt xem