KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Xã Đại Minh phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng nông thôn mới

08:50 | 14/06/2019 61 lượt xem