Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Chương trình phát thanh sáng 27-10-2014

Cập nhật: 25/10/2014   II   04:54   II   16 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái 26-10-2014

Cập nhật: 25/10/2014   II   04:54   II   13 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông 26-10-2014

Cập nhật: 25/10/2014   II   04:54   II   13 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao 26-10-2014

Cập nhật: 25/10/2014   II   04:54   II   15 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái 25-10-2014

Cập nhật: 25/10/2014   II   04:54   II   9 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông 25-10-2014

Cập nhật: 25/10/2014   II   04:54   II   8 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao 25-10-2014

Cập nhật: 25/10/2014   II   04:54   II   7 lượt nghe

Chương trình phát thanh Chiều 26 10 2014

Cập nhật: 25/10/2014   II   04:54   II   8 lượt nghe

Chương trình phát thanh Trưa 26 10 2014

Cập nhật: 25/10/2014   II   04:54   II   10 lượt nghe

Chương trình phát thanh Sáng 26 10 2014

Cập nhật: 25/10/2014   II   04:54   II   14 lượt nghe

Chương trình phát thanh chiều 25 10 2014

Cập nhật: 25/10/2014   II   04:54   II   10 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 25 10 2014

Cập nhật: 25/10/2014   II   01:14   II   12 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiềng Thái ngày 24 10 2014

Cập nhật: 24/10/2014   II   08:59   II   18 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiềng Mông ngày 24 10 2014

Cập nhật: 24/10/2014   II   08:59   II   22 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiềng Dao ngày 24 10 2014

Cập nhật: 24/10/2014   II   08:59   II   22 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 24 10 2014

Cập nhật: 24/10/2014   II   08:59   II   26 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiềng Thái ngày 23 10 2014

Cập nhật: 23/10/2014   II   18:09   II   43 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiềng Mông ngày 23 10 2014

Cập nhật: 23/10/2014   II   18:09   II   31 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiềng Dao ngày 23 10 2014

Cập nhật: 23/10/2014   II   18:09   II   25 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng 24 10 2014

Cập nhật: 23/10/2014   II   18:09   II   32 lượt nghe
©2011 Giữ bản quyền bởi Đài phát thanh - truyền hình Yên Bái Giấy phép: Số 01/GP-TTĐT, Do Cục quản lý PTTH và TTĐT cấp ngày 7/01/2011 Giám đốc - Tổng biên tập: Hà Minh Ất Địa chỉ: 1 - Trần Quốc Toản - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Điện thoại: (029) 852.491, Fax: (029) 853.491 ® Sử dụng thông tin của website phải ghi rõ nguồn http://www.yenbaitv.org.vn.