Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Chương trình phát thanh sáng ngày 21 8 2014

Cập nhật: 20/08/2014   II   16:48   II   11 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 20 8 2014

Cập nhật: 20/08/2014   II   16:48   II   6 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao ngày 20 8 2014

Cập nhật: 20/08/2014   II   16:48   II   4 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao ngày 20 8 2014

Cập nhật: 20/08/2014   II   16:48   II   4 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 20 8 2014

Cập nhật: 20/08/2014   II   16:48   II   9 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng ngày 20 8 2014

Cập nhật: 19/08/2014   II   09:59   II   30 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 19 8 2014

Cập nhật: 19/08/2014   II   09:59   II   17 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông ngày 19 8 2014

Cập nhật: 19/08/2014   II   09:59   II   13 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao ngày 19 8 2014

Cập nhật: 19/08/2014   II   09:59   II   13 lượt nghe

Truyền hình Dao địa phương số 17 (tiếng Dao)

Cập nhật: 19/08/2014   II   23:46   II   27 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 18 8 2014

Cập nhật: 19/08/2014   II   23:46   II   12 lượt nghe

Truyền hình Dao trung ương số 1 tháng 8 2014 (tiếng Dao)

Cập nhật: 19/08/2014   II   27:26   II   26 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng ngày 19 8 2014

Cập nhật: 18/08/2014   II   06:51   II   31 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 18 8 2014

Cập nhật: 18/08/2014   II   05:46   II   20 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông ngày 18 8 2014

Cập nhật: 18/08/2014   II   05:46   II   20 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao ngày 18 8 2014

Cập nhật: 18/08/2014   II   05:46   II   18 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 18 8 2014

Cập nhật: 18/08/2014   II   05:46   II   24 lượt nghe

Chương trình phát thanh Sáng ngày 18 8 2014

Cập nhật: 16/08/2014   II   12:00   II   37 lượt nghe

Chương trình phát thanh Trưa ngày 17 8 2014

Cập nhật: 16/08/2014   II   12:00   II   29 lượt nghe

Chương trình phát thanh Sáng ngày 17 8 2014

Cập nhật: 16/08/2014   II   12:00   II   36 lượt nghe
©2011 Giữ bản quyền bởi Đài phát thanh - truyền hình Yên Bái Giấy phép: Số 01/GP-TTĐT, Do Cục quản lý PTTH và TTĐT cấp ngày 7/01/2011 Giám đốc - Tổng biên tập: Hà Minh Ất Địa chỉ: 1 - Trần Quốc Toản - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Điện thoại: (029) 852.491, Fax: (029) 853.491 ® Sử dụng thông tin của website phải ghi rõ nguồn http://www.yenbaitv.org.vn.