Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 7 10 2015

Cập nhật: 07/10/2015   II   00:00   II   7 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông ngày 7 10 2015

Cập nhật: 07/10/2015   II   00:00   II   8 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao ngày 7 10 2015

Cập nhật: 07/10/2015   II   00:00   II   8 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng ngày 7 10 2015

Cập nhật: 06/10/2015   II   07:20   II   18 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 6 10 2015

Cập nhật: 06/10/2015   II   07:20   II   15 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông ngày 6 10 2015

Cập nhật: 06/10/2015   II   07:20   II   16 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao ngày 6 10 2015

Cập nhật: 06/10/2015   II   07:20   II   12 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 6 10 2015

Cập nhật: 06/10/2015   II   07:20   II   12 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng ngày 6 10 2015

Cập nhật: 05/10/2015   II   05:05   II   28 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 5 10 2015

Cập nhật: 05/10/2015   II   08:15   II   17 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông ngày 5 10 2015

Cập nhật: 05/10/2015   II   08:15   II   19 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao ngày 5 10 2015

Cập nhật: 05/10/2015   II   08:15   II   16 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 5 10 2015

Cập nhật: 05/10/2015   II   29:33   II   25 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng ngày 05 09 2015

Cập nhật: 03/10/2015   II   01:42   II   47 lượt nghe

Chương trình phát thanh chiều ngày 04 09 2015

Cập nhật: 03/10/2015   II   01:42   II   50 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa ngày 04 09 2015

Cập nhật: 03/10/2015   II   01:42   II   39 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng ngày 04 09 2015

Cập nhật: 03/10/2015   II   01:42   II   40 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 4 10 2015

Cập nhật: 03/10/2015   II   01:42   II   28 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông ngày 4 10 2015

Cập nhật: 03/10/2015   II   01:42   II   29 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao ngày 4 10 2015

Cập nhật: 03/10/2015   II   01:42   II   25 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 7 10 2015

Cập nhật: 07/10/2015   II   00:00   II   7 lượt nghe
©2011 Giữ bản quyền bởi Đài phát thanh - truyền hình Yên Bái Giấy phép: Số 01/GP-TTĐT, Do Cục quản lý PTTH và TTĐT cấp ngày 7/01/2011 Giám đốc - Tổng biên tập: Hà Minh Ất Địa chỉ: 1 - Trần Quốc Toản - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Điện thoại: (029) 852.491, Fax: (029) 853.491 ® Sử dụng thông tin của website phải ghi rõ nguồn http://www.yenbaitv.org.vn.