Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Chương trình phát thanh sáng ngày 17 4 2014

Cập nhật: 16/04/2014   II   09:06   II   21 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 16 4 2014

Cập nhật: 16/04/2014   II   09:06   II   14 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông ngày 16 4 2014

Cập nhật: 16/04/2014   II   09:06   II   16 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao ngày 16 4 2014

Cập nhật: 16/04/2014   II   09:06   II   18 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 16 4 2014

Cập nhật: 16/04/2014   II   09:06   II   22 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng ngày 16 4 2014

Cập nhật: 15/04/2014   II      II   25 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 15 4 2014

Cập nhật: 15/04/2014   II   18:56   II   14 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông ngày 15 4 2014

Cập nhật: 15/04/2014   II   18:56   II   17 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao ngày 15 4 2014

Cập nhật: 15/04/2014   II   18:56   II   16 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 15 4 2014

Cập nhật: 15/04/2014   II   18:56   II   20 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng ngày 15 4 2014

Cập nhật: 14/04/2014   II   13:21   II   31 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 14 4 2014

Cập nhật: 14/04/2014   II   13:21   II   16 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông ngày 14 4 2014

Cập nhật: 14/04/2014   II   13:21   II   20 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao ngày 14 4 2014

Cập nhật: 14/04/2014   II   13:21   II   13 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa ngày 14 4 2014

Cập nhật: 14/04/2014   II   13:21   II   34 lượt nghe

Chương phát thanh Sáng ngày 14 04 2014

Cập nhật: 12/04/2014   II   03:07   II   52 lượt nghe

Chương phát thanh Trưa ngày 13 04 2014

Cập nhật: 12/04/2014   II   03:07   II   44 lượt nghe

Chương phát thanh Sáng ngày 13 04 2014

Cập nhật: 12/04/2014   II   00:00   II   37 lượt nghe

Chương phát thanh Chiều ngày 13 04 2014

Cập nhật: 12/04/2014   II   00:00   II   55 lượt nghe

Chương phát thanh Chiều ngày 12 04 2014

Cập nhật: 12/04/2014   II   00:00   II   49 lượt nghe
©2011 Giữ bản quyền bởi Đài phát thanh - truyền hình Yên Bái Giấy phép: Số 01/GP-TTĐT, Do Cục quản lý PTTH và TTĐT cấp ngày 7/01/2011 Giám đốc - Tổng biên tập: Hà Minh Ất Địa chỉ: 1 - Trần Quốc Toản - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Điện thoại: (029) 852.491, Fax: (029) 853.491 ® Sử dụng thông tin của website phải ghi rõ nguồn http://www.yenbaitv.org.vn.