Đài phát thanh truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh yên bái

Chương trình phát thanh Sáng 31 3 2015

Cập nhật: 30/03/2015   II   07:17   II   18 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 30 03 2015

Cập nhật: 30/03/2015   II   07:17   II   14 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông ngày 30 03 2015

Cập nhật: 30/03/2015   II   07:17   II   11 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao ngày 30 03 2015

Cập nhật: 30/03/2015   II   07:17   II   10 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 30 3 2015

Cập nhật: 30/03/2015   II   07:17   II   15 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng ngày 30 03 2015

Cập nhật: 29/03/2015   II   02:15   II   23 lượt nghe

Chương trình phát thanh chiều 29-3-2015

Cập nhật: 28/03/2015   II   14:56   II   33 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 29-3-2015

Cập nhật: 28/03/2015   II   14:56   II   25 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng 29-3-2015

Cập nhật: 28/03/2015   II   14:56   II   32 lượt nghe

Chương trình phát thanh chiều 28-3-2015

Cập nhật: 28/03/2015   II   14:56   II   25 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 29 03 2015

Cập nhật: 28/03/2015   II   02:24   II   23 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông ngày 29 03 2015

Cập nhật: 28/03/2015   II   02:24   II   24 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao ngày 29 03 2015

Cập nhật: 28/03/2015   II   02:24   II   25 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 28 03 2015

Cập nhật: 28/03/2015   II   02:24   II   34 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông ngày 28 03 2015

Cập nhật: 28/03/2015   II   02:24   II   20 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao ngày 28 03 2015

Cập nhật: 28/03/2015   II   02:24   II   16 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 28 3 2015

Cập nhật: 28/03/2015   II   02:24   II   26 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 27 3 2015

Cập nhật: 27/03/2015   II   13:27   II   30 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 26 3 2015

Cập nhật: 26/03/2015   II   13:03   II   37 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông ngày 26 3 2015

Cập nhật: 26/03/2015   II   13:03   II   30 lượt nghe
©2011 Giữ bản quyền bởi Đài phát thanh - truyền hình Yên Bái Giấy phép: Số 01/GP-TTĐT, Do Cục quản lý PTTH và TTĐT cấp ngày 7/01/2011 Giám đốc - Tổng biên tập: Hà Minh Ất Địa chỉ: 1 - Trần Quốc Toản - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Điện thoại: (029) 852.491, Fax: (029) 853.491 ® Sử dụng thông tin của website phải ghi rõ nguồn http://www.yenbaitv.org.vn.