đài phát thanh truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh yên bái

Chương trình phát thanh trưa 27 5 2015

Cập nhật: 27/05/2015   II   00:00   II   9 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng 27 5 2015

Cập nhật: 26/05/2015   II   17:31   II   14 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái 26 5 2015

Cập nhật: 26/05/2015   II   17:31   II   8 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông 26 5 2015

Cập nhật: 26/05/2015   II   17:31   II   8 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao 26 5 2015

Cập nhật: 26/05/2015   II   17:31   II   8 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 26 5 2015

Cập nhật: 26/05/2015   II   17:31   II   16 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng 26 5 2015

Cập nhật: 25/05/2015   II   24:58   II   18 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái 25 5 2015

Cập nhật: 25/05/2015   II   08:29   II   14 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông 25 5 2015

Cập nhật: 25/05/2015   II   08:29   II   17 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao 25 5 2015

Cập nhật: 25/05/2015   II   08:29   II   14 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 25 5 2015

Cập nhật: 25/05/2015   II   08:29   II   19 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng 25-5-2015

Cập nhật: 23/05/2015   II   01:25   II   42 lượt nghe

Chương trình phát thanh chiều 24-5-2015

Cập nhật: 23/05/2015   II   01:25   II   36 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 24-5-2015

Cập nhật: 23/05/2015   II   01:25   II   34 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng 24-5-2015

Cập nhật: 23/05/2015   II   01:25   II   32 lượt nghe

Chương trình phát thanh chiều 23-5-2015

Cập nhật: 23/05/2015   II   01:25   II   26 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông 24-5-2015

Cập nhật: 23/05/2015   II   01:25   II   24 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái 24-5-2015

Cập nhật: 23/05/2015   II   01:25   II   25 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao 24-5-2015

Cập nhật: 23/05/2015   II   01:25   II   24 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái 23-5-2015

Cập nhật: 23/05/2015   II   01:25   II   27 lượt nghe
©2011 Giữ bản quyền bởi Đài phát thanh - truyền hình Yên Bái Giấy phép: Số 01/GP-TTĐT, Do Cục quản lý PTTH và TTĐT cấp ngày 7/01/2011 Giám đốc - Tổng biên tập: Hà Minh Ất Địa chỉ: 1 - Trần Quốc Toản - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Điện thoại: (029) 852.491, Fax: (029) 853.491 ® Sử dụng thông tin của website phải ghi rõ nguồn http://www.yenbaitv.org.vn.