Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Chương trình phát thanh sáng 28 11 2014

Cập nhật: 27/11/2014   II   01:01   II   14 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái 27 11 2014

Cập nhật: 27/11/2014   II   01:01   II   23 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông 27 11 2014

Cập nhật: 27/11/2014   II   01:01   II   22 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao 27 11 2014

Cập nhật: 27/11/2014   II   01:01   II   18 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 27 11 2014

Cập nhật: 27/11/2014   II   01:01   II   19 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng 27 11 2014

Cập nhật: 26/11/2014   II   29:05   II   27 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Thái 26 11 2014

Cập nhật: 26/11/2014   II   29:05   II   17 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Mông 26 11 2014

Cập nhật: 26/11/2014   II   29:05   II   18 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao 26 11 2014

Cập nhật: 26/11/2014   II   29:05   II   22 lượt nghe

Chương trình phát thanh Trưa 26 11 2014

Cập nhật: 26/11/2014   II   29:05   II   17 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng 26 11 2014

Cập nhật: 25/11/2014   II   13:30   II   27 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiềng Thái ngày 25 11 2014

Cập nhật: 25/11/2014   II   13:30   II   31 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiềng Mông ngày 25 11 2014

Cập nhật: 25/11/2014   II   13:30   II   33 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiềng Dao ngày 25 11 2014

Cập nhật: 25/11/2014   II   13:30   II   27 lượt nghe

Chương trình phát thanh trưa 25 11 2014

Cập nhật: 25/11/2014   II   13:30   II   21 lượt nghe

Chương trình phát thanh sáng 25 11 2014

Cập nhật: 24/11/2014   II   06:49   II   33 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiềng Thái ngày 24 11 2014

Cập nhật: 24/11/2014   II   06:49   II   24 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiềng Mông ngày 24 11 2014

Cập nhật: 24/11/2014   II   06:49   II   33 lượt nghe

Chương trình phát thanh tiếng Dao 24 11 2014

Cập nhật: 24/11/2014   II   06:49   II   28 lượt nghe

Chương trình phát thanh Trưa 24 11 2014

Cập nhật: 24/11/2014   II   06:49   II   35 lượt nghe
©2011 Giữ bản quyền bởi Đài phát thanh - truyền hình Yên Bái Giấy phép: Số 01/GP-TTĐT, Do Cục quản lý PTTH và TTĐT cấp ngày 7/01/2011 Giám đốc - Tổng biên tập: Hà Minh Ất Địa chỉ: 1 - Trần Quốc Toản - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Điện thoại: (029) 852.491, Fax: (029) 853.491 ® Sử dụng thông tin của website phải ghi rõ nguồn http://www.yenbaitv.org.vn.