Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên sẵn sàng cho Lễ hội cơm mới

19:52 | 12/10/2018 386 lượt xem