Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên luyện tập tổng hợp chuẩn bị cho diễn tập KVPT huyện

16:48 | 19/05/2019 291 lượt xem