HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Văn Yên: "Dân vận khéo" trong thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

12:01 | 04/09/2019 1,193 lượt xem