TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Yên có tân Phó Chủ tịch UBND huyện

19:36 | 21/01/2019 785 lượt xem