Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái
Bình yên Sà Rèn 7:31 Bình yên Sà Rèn 10:23 | 27/04/2018
Minh Bảo vào xuân 7:03 Minh Bảo vào xuân 10:47 | 14/02/2018
Đi chợ Mường Lò 8:29 Đi chợ Mường Lò 10:47 | 14/02/2018
Chiều Văn Phú 10:20 Chiều Văn Phú 18:18 | 21/04/2017
Mát lành dòng thác Quang Minh 9:23 Mát lành dòng thác Quang Minh 16:03 | 28/05/2018 184 lượt xem
Về thăm làng bưởi Cầu Mơ 11:40 Về thăm làng bưởi Cầu Mơ 15:48 | 22/05/2018 137 lượt xem
Làng văn hóa Ao Luông 10:49 Làng văn hóa Ao Luông 14:01 | 23/04/2018 112 lượt xem
Miền Tây luôn có Bác 7:52 Miền Tây luôn có Bác 14:57 | 16/05/2018 109 lượt xem
Bình yên Sà Rèn 7:31 Bình yên Sà Rèn 10:23 | 27/04/2018 105 lượt xem