Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)
Hương sen Vân Hội 9:26 Hương sen Vân Hội 08:02 | 23/07/2018
Bình yên Sà Rèn 7:31 Bình yên Sà Rèn 10:23 | 27/04/2018
Minh Bảo vào xuân 7:03 Minh Bảo vào xuân 10:47 | 14/02/2018
Đi chợ Mường Lò 8:29 Đi chợ Mường Lò 10:47 | 14/02/2018
Hương sen Vân Hội 9:26 Hương sen Vân Hội 08:02 | 23/07/2018 147 lượt xem
Lên thăm Ao Xanh - Thác Rồng 12:22 Lên thăm Ao Xanh - Thác Rồng 09:55 | 31/07/2018 102 lượt xem