Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái
Bình yên Sà Rèn 7:31 Bình yên Sà Rèn 10:23 | 27/04/2018
Minh Bảo vào xuân 7:03 Minh Bảo vào xuân 10:47 | 14/02/2018
Trên đồi chè Nghĩa Lộ 8:03 Trên đồi chè Nghĩa Lộ 15:08 | 12/11/2018 171 lượt xem
Về vùng quả ngọt Vĩnh Kiên 6:16 Về vùng quả ngọt Vĩnh Kiên 15:03 | 12/11/2018 81 lượt xem
Về vùng trái ngọt Khánh Hòa 9:35 Về vùng trái ngọt Khánh Hòa 15:27 | 15/01/2019 60 lượt xem