Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Vẻ đẹp Phúc An 9:58 Vẻ đẹp Phúc An 15:20 | 23/07/2019