Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuộc chương trình NTM

19:52 | 12/10/2018 115 lượt xem