Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn ALPHANAM

19:43 | 22/05/2018 1,579 lượt xem