Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái khai giảng năm học mới

20:40 | 18/09/2018 336 lượt xem