Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái sau gần một tháng hoạt động

17:27 | 01/07/2018 810 lượt xem