Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình nâng cao hiệu quả hoạt động

16:48 | 19/05/2019 79 lượt xem