Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Triển khai hoạt động công tác Hội Cựu chiến binh tỉnh 6 tháng cuối năm 2018

19:14 | 11/07/2018 135 lượt xem