LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Triển khai công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2019

11:32 | 06/07/2019 45 lượt xem