KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Tre măng bát độ - Cây làm giàu của người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên

17:10 | 14/07/2019 108 lượt xem