Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trang Truyền hình thành phố Yên Bái số 1 tháng 5 năm 2018

19:27 | 11/05/2018 768 lượt xem