Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu tập trung khống chế dịch tả lợn châu Phi

19:36 | 21/05/2019 178 lượt xem