HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Tọa đàm đối thoại “Cán bộ, chiến sỹ với pháp luật, kỷ luật quân đội"

19:23 | 09/08/2019 123 lượt xem