Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị

19:30 | 22/02/2019 130 lượt xem