HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị

19:30 | 22/02/2019 141 lượt xem