TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị

19:30 | 22/02/2019 96 lượt xem