HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2019

19:57 | 05/07/2019 106 lượt xem