Tuần văn hóa du lịch Mường Lò diễn ra từ ngày 23/9/2017 đến ngày 29/9/2017

Tỉnh Yên Bái đánh giá tình hình thực hiện xây dựng đề án vị trí, việc làm trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập

19:30 | 12/09/2017 171 lượt xem