Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên - Thí sinh: Nguyễn Thị Tú Anh

08:37 | 05/09/2016 2,271 lượt xem