Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với khối các cơ quan VH-XH và thông tin tuyên truyền

19:30 | 22/02/2019 272 lượt xem