TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với khối các cơ quan VH-XH và thông tin tuyên truyền

19:30 | 22/02/2019 202 lượt xem