Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thơ - Nhạc Yên Bái mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới

10:15 | 22/02/2016 2,251 lượt xem