HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác luyện tập chuẩn bị cho diễn tập KVPT huyện Văn Yên năm 2019

20:05 | 18/05/2019 654 lượt xem