Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thiếu nhi Yên Bái làm theo lời Bác

19:06 | 10/05/2018 296 lượt xem