LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Thị xã Nghĩa Lộ đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa

19:38 | 15/09/2016 422 lượt xem