Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Thành phố Yên Bái với việc thực hiện Đề án xã hội học tập

16:57 | 28/06/2017 367 lượt xem