HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Thành phố Yên Bái tổ chức họp bàn phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

16:56 | 15/08/2019 113 lượt xem