Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Thành phố Yên Bái tổ chức họp bàn phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

16:56 | 15/08/2019 120 lượt xem