HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Thành phố Yên Bái đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn

18:26 | 22/07/2019 61 lượt xem