Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Thẩm tra nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại thành phố Yên Bái

18:03 | 24/10/2019 134 lượt xem