LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Thăm hỏi, tặng quà CCB tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

19:22 | 04/05/2019 80 lượt xem