Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên

10:46 | 22/10/2019 130 lượt xem