Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình

17:33 | 27/10/2019 103 lượt xem