Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

19:53 | 07/11/2018 169 lượt xem