Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ra mắt Hợp tác xã nông- lâm- thủy sản xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên

18:43 | 22/06/2019 401 lượt xem