KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

19:18 | 15/07/2019 72 lượt xem